This page needs JavaScript activated to work.
More info here.


Članstvo

Ovaj studijski komitet se sastoji od:

  • predsednika,
  • sekretara,
  • 24 člana

PREDSEDNIK: Nikola Obradović

EMS Beograd,

nikola.obradovići@ems.rs


SEKRETAR:    Andrijana Prešić,

SCC Beograd,

andrijana perisic@scc-rsci.com

 

Članovi

Goran Jakupović

IMP

Nešo Mijušković

Beograd

Nikola Obradović

AD EMS

Miloš Stojić

Beograd

Nebojša Petrović

AD EMS

Nada Turudija

AD EMS

Ninel Čukalevski

IMP

Jelena Veselinović

AD EMS

Srđan Subotić

AD EMS

Milan Ivanović

EKC Beograd

Predrag Stefanov

ETF Beograd

Gordana Luković

AD EMS

Aleksandar Latinović

JP EPS

Milan Đorđević

JP EPS

Andrijana Đalović

SCC

Duško Tubić

SCC

Marko Spasojević

Elektroprenos

Nikola Georgijević

EI Nikola Tesla

Sanja Ivković

EI Nikola Tesla

Vladimir Bečejac

AD EMS

Igor Bundalo

IMP