This page needs JavaScript activated to work.
More info here.


Oblast delovanja

 

Studijski komitet C2 - Upravljanje i eksploatacija EES

  • Aspekti tehničkih i ljudskih resursa rada EES: metode i alati za upravljanje frekvencijom, naponom i opremom, operativno planiranje i utvrđivanje sigurnosti u realnom vremenu, upravljanje u slučaju kvara i obnove sistema, vrednovanje performansi, funkcije upravljačkih centara i obuka operatera.


Kontakt osobe: 

Predsednik:

dr Ninel Čukalevski,

IMP Beograd,

e-mail: ninel.cukalevski@pupin.rs

Sekretar:

mr Goran Jakupović,

IMP Beograd,

e-mail: goran.jakupovic@pupin.rs

 

Društvene mreže

 LinkedIn   Facebook   Twitter   Youtube