This page needs JavaScript activated to work.
More info here.


Oblast delovanja

 

Studijski komitet C2 - Upravljanje i eksploatacija EES

  • Aspekti tehničkih i ljudskih resursa rada EES: metode i alati za upravljanje frekvencijom, naponom i opremom, operativno planiranje i utvrđivanje sigurnosti u realnom vremenu, upravljanje u slučaju kvara i obnove sistema, vrednovanje performansi, funkcije upravljačkih centara i obuka operatera.


Kontakt osobe: 

PREDSEDNIK: Nikola Obradović

EMS Beograd,

nikola.obradovic@ems.rs


SEKRETAR: Andrijana Prešić,

SCC Beograd,

andrijana perisic@scc-rsci.com

 

 

Društvene mreže

 LinkedIn   Facebook   Twitter   Youtube