This page needs JavaScript activated to work.
More info here.Oblast delovanja

 

Studijski komitet B3 Postrojenja

  • Studijski komitet B3 bavi se temama kroz sve faze životnog ciklusa postrojenja: od ideje, preko projektovanja, izgradnje, eksploatacije, održavanja, rekonstrukcije, povećanja naponskog nivoa do prestanka rada. U svim fazama rešavaju se tehnički, sigurnosni, ekonomski, ekološki i socijalni aspekti, kao i interakcije sa EES i životnom sredinom i njihove integracije.

    Svi aspekti specifikacija, testiranja i primene tehnika ispitivanja su u delokrugu, sa posebnim fokusom na uticaj promenljivih  zahteva usled evolucije EES. Tehnike procene životnog ciklusa, tehnike upravljanja rizikom, obrazovanje i obuka su takođe važni aspekti rada SK B3.
    .


Kontakt osobe: 

PREDSEDNIK: Goran Pavlović,

 
ЕLEKTROISTOK Projektni biro  Beograd
goran.pavlovic@eipb.rs

 

SEKRETAR: Radivoje Crnjin,

 

ELEKTROISTOK Projektni biro,

Beograd,

rcrnjin@sezampro.rs

 

 

 

Društvene mreže

 LinkedIn   Facebook   Twitter   Youtube