This page needs JavaScript activated to work.
More info here.


Preferencijalne teme

17. simpozijum CIGRÉ Srbija

Vršac, 16. – 19. Oktobar 2016.

 

Grupa C2: Upravljanje i eksploatacija EES

  • Stanje izgrađenosti tehničkog sistema upravljanja prenosnom mrežom Srbije. Iskustva u korišćenju i održavanju postojećeg tehničkog sistema upravljanja.
  • Savremeni izazovi operativnog planiranja i ’’real-time’’ pogona EES. Prognoza potrošnje. Problemi sa kvalitetom napona i učestanosti. Mogućnosti njihovog rešavanja.
  • Rastući značaj odnosa prenosna mreža-proizvodnja i prenosna mreža-distribucija. Dopunski servisi,  njihovo obezbeđenje i verifikacija. Lokalno upravljanje u EE objektima (elektrane, TS/RP, distributivne TS).

  Grupa D2: Informacioni sistemi i telekomunikacije

  1. Razvoj i modernizacija SCADA sistema (novi moduli, funkcionalnosti, alati, arhitektura) u skladu sa novim potrebama i razvojem hardverskih i softverskih tehnologija.
  2. Integracija funkcija lokalnog i daljinskog upravljanja u sistemima za automatizaciju prenosnih i proizvodnih postrojenja i primena opreme bazirane na standardu IEC 61850.
  3. Informacione i komunikacione tehnologije za povezivanje distribuiranih izvora energije (nadgledanje, upravljanje, bezbednost,  korišćenje postojećih standarda, interoperabilnost,  „cybersecurity“).
  4. Sistemi za daljinski nadzor distribuiranih izvora priključenih na elektroenergetski sistem, njihovo uključivanje u postojeće dispečerske centre, problemi vezani za zaštitu mreže.
  5. Sprega SCADA i  MMS/OMS/AMS sistema - SCADA kao izvor podataka za sisteme upravljanja održavanjem (Maintenance Management System - MMS), upravljanja kvarovima (Outage Management  System – OMS) i upravljanja opremom (Asset Management System – AMS).
  6. „Cloud“ servisi, primena, raspoloživost i sigurnost.
  7. Virtualizacija u IT tehnologiji.
  8. Sprega tehničkog i poslovnog informacionog sistema.
  9. Obezbeđenje sigurnosti informacija i prava pristupa informacijama. Politika i arhitektura sistema zaštite TK mreže, opreme i informacija. Korišćenje postojećih standarda, interoperabilnost i zaštita podataka.
  10. Sistemi/oprema za upravljanje, nadzor, sigurnost i bezbednost IT i TK sistema, uključujući planiranje/projektovanje TMN (Telecommunication Management Network), instalaciju, održavanje, rad i administraciju telekomunikacione opreme, mreža i servisa.
  11. Novi IT aspekti u centrima upravljanja u okruženju deregulisane i tržišno orijentisane elektroprivrede.
  12. „Smart grid“ sistemi u svetlu IT i telekomunikacija.
  13. Iskustva u izgradnji i eksploataciji TK mreže prenosa elektroprivrede na magistralnoj, regionalnoj i lokalnoj ravni.
  14. Iskustva u izgradnji, integraciji i eksploataciji funkcionalnih mreža elektroprivrede baziranih na primeni IP tehnologije, migracija ka multiservisnoj IP/MPLS mreži elektroprivrede za potrebe različitih kritičnih i administrativnih (poslovnih) servisa.
  15. Ulazak elektroprivrednih kompanija na deregulisano telekomunikaciono tržište.
  16. “Disaster Recovery“ sistemi.

  17. Simpozijum nastavlja tradiciju stručnih savetovanja i simpozijuma o upravljanju, informatici i telekomunikacijama u elektroenergetskom sistemu, koje su, počev od 1975. godine, održavali STK 35 i STK 39 JUKO CIGRE svake druge godine (uz sedmogodišnji prekid u periodu 1990-1997).

   

   

   

   

  Repozitorij datoteka:

  <