This page needs JavaScript activated to work.
More info here.


Članstvo

Ovaj studijski komitet se sastoji od:

 • predsednika,
 • sekretara,
 • 25 članova.

PREDSEDNIK: mr Nenad Stefanović,

AERS Beograd,

nenad.stefanovic@aers.rs


SEKRETAR:

Sekretar:

mr Emilija Turković,

Beograd,

e-mail: ematurkovic@yahoo.com

 


Članovi

1.

 1. Aca Marković, EPS Beograd
 2. mr Emilija Turković, EINT Beograd
 3. Maja Turković, Beograd
 4. Branka Ribar Brajić, Beograd
 5. Božidar Radović, EMS Beograd
 6. Nikola Obradović, EMS Beograd
 7. Bojan Ivanović, EPS Beograd
 8. Vidak Vućić, EPCG A.D. Nikšić
 9. Nestor Lukić, Elektrokrajina Banja Luka
 10. Vladimir Janković, EMS, Beograd
 11. Marija Đorđević, EMS Beograd
 12. Marija Marinković, AREVA Norveška
 13. Ljiljana Mitrušić, EPS Beograd
 14. Mirjana Blagojević, EPS Beograd
 15. Aca Vučković, Agencija za Energetiku Republike Srbije, Beograd
 16. Jelena Milosavljević, EPS Beograd
 17. Miladin Basarić, EPS, Beograd
 18. Vesna Muškatirović, EPS, Beograd
 19. Dejan Stojčevski, EMS Beograd
 20. Ivan Janković, Verbund Austrija
 21. David Žarković, EPS Beograd
 22. Ljiljana Hadžibabić, AERS Beograd
 23. Jasmina Trhulj, AERS Beograd
 24. Zoran Vujasinović, EKC Beograd
Mladen Apostolović, EFT Beograd