This page needs JavaScript activated to work.
More info here.


Članstvo

Ovaj studijski komitet se sastoji od:

 • predsednika,
 • sekretara,
 • 27 članova.

PREDSEDNIK: mr Vladimir Ostraćanin,,

JP EPS - TC KRALJEVO,
e-mail: vladimir.ostracanin@eps.rs


SEKRETAR:

 


Članovi

 1. Dušan Vukotić, EDB Beograd
 2. Vladan Grujić, EDB Beograd
 3. Sunčica Cvetković, SIEMENS Beograd
 4. Darinka Jeličić Srdoč, EDB Beograd
 5. Nataša Ćorović, EDB Beograd
 6. Vladimir Vojnović, Elektrovojvodina Novi Sad, Stari Bečej
 7. Predrag Lalić, Elektrosrbija Kraljevo, ED Kruševac
 8. Miodrag Ristić, Elektromorava Požarevac
 9. Mališa Božić, ED Niš
 10. Dušan Supurović, ED Užice
 11. Dragoljub Nikolić, Elektrotimok Zaječar
 12. Nikola Gašić, Beograd
 13. Zoran Mojić, EINT Beograd
 14. Slobodan Erac, Energy Company Kraljevo
 15. Miroslav Ćirić, ED Knjaževac
 16. Vidak Vućić, EPCG
 17. Bojan Lazarević, ED Kruševac
 18. Mika Kovačević, Elektrošumadija Kragujevac
 19. Nada Radovanović,
 20. Dalibor Muratović, MH ERS Trebinje
 21. Zorica Krsmanović Mihailović, ED Čačak
 22. Ivica Nenčić, Rudnap Beograd
 23. Radovan Lekić, RC Elektrosrbija Kraljevo
 24. Andrija Cerović, Beograd
 25. Igor Todorović, Jugoistok Niš
 26. Iva Babić, ETF Beograd
 27. Goran Pernić, IMP Beograd