This page needs JavaScript activated to work.
More info here.

 Članstvo

Ovaj studijski komitet se sastoji od:

 • predsednika,
 • sekretara,
 • 24 članova.

PREDSEDNIK:

SEKRETAR: Radivoje Crnjin,

ELEKTROISTOK Projektni biro,

Beograd,

rcrnjin@sezampro.rs

 


Članovi

  • Jovan Nahman, ETF Beograd
  • Radmilo Antić, Beograd
  • Nenad Trkulja, TE "NIKOLA TESLA A", Obrenovac
  • Hasan Šehović, FIDECO, Beograd
  • Ljubomir Gerić, FTN Novi Sad
  • Dobrivoje Stojanović, Elektronski fakultet, Niš
  • Miroslav Veselinović, Elektronski fakultet, Niš
  • Petar Pristov, ELEKTROISTOK Inženjering, Beograd
  • Miomir Senćanić, EINT, Beograd
  • Ljiljana Funduk, EDB Beograd
  • Čedomir Ponoćko, EMS Beograd
  • Goran Pavlović, Elektroistok Projektni biro Beograd
  • Vladimir Barac, EMS Beograd
  • Vesna Mijalković, Elektroistok Projektni biro Beograd
  • Zlatibor Pavlović, Jugoistok Niš
  • Saša Stefanović, ED Kruševac
  • Velimir Miladinović, Beogradske elektrane
  • Milenko Vuković, Beogradske elektrane
  • Dušan Radić, EDB Beograd
  • Mirjana Žegarac, ABB Beograd
  • Zoran Nedeljković, EMS Beograd
  • Milorad Colić, EMS Pogon Bor
  • Vesna Šnajderov, EMS Pogon Novi Sad
  • Miroslav Tuvić, ELNOS Banja Luka