This page needs JavaScript activated to work.
More info here.


Članstvo

Ovaj studijski komitet se sastoji od:

 • predsednika,
 • sekretara,
 • 28 članova.

PREDSEDNIK: Nebojša Petrović

EMS, Beograd,

nebojsa.petrovic@ems.rs

SEKRETAR: Ljiljana Samardžić,

Elektroistok Izgradnja, Beograd

ljiljana.samardzic@eii.rs

 


Članovi

 1. Đorđe Glišić, EDB Beograd
 2. Goran Živadinović, EDB Beograd
 3. Milorad Pavlović, EMS Beograd
 4. Branko Glogovac, HE na Trebišnjici
 5. Tihomir Popović, Agencija za zaštitu životne sredine, Beograd
 6. Vlastimir Tasić, Elektroistok Izgradnja
 7. Sava Skrobonja, Elektroistok Projektni biro, Beograd
 8. Milivoj Krička, EMS Beograd
 9. Vladimir Tomašević, EDB Beograd
 10. Nikola Vučinić, Beograd
 11. Dragoslav Lelić,  Elektroistok Projektni biro Beograd
 12. Mirko Ilić, Boiling doo Beograd
 13. Radomir Ribić, EMS Beograd
 14. Dušan Radojčić, Elektroistok Projektni biro Beograd
 15. Nikola Đoković, Elektroprenos Banja Luka
 16. Aleksandar Obradović, Elektrovojvodina Novi Sad
 17. Sreten Pavlović, Drimsko Limske HE, Bajina Bašta
 18. Dragomir Kostić, EMS Beograd
 19. Rade Vojnović, Elektrovojvodina Novi Sad
 20. Vesna Mrdaković, Elektroistok Inženjering
 21. Vladan Perić, Elektroistok Izgradnja Beograd
 22. Boris Šušić, EMS Beograd
 23. Ivan Milanov, Elektroistok Inženjering Beograd
 24. Branimir Čalija, Elektroistok Izgradnja Beograd
 25. Miloš Golubović, ELEM & ELGO, Beograd
 26. Ljubomir Popadić, Elektroistok Projektni biro, Beograd
 27. Zoran Knežević, JP EMS Pogon Kruševac
 28. Nada Curović, JP EMS Beograd