This page needs JavaScript activated to work.
More info here.


Oblast delovanja

 

Studijski komitet B1: Kablovi

  • Teorija, projektovanje, primena, proizvodnja, postavljanje, servisiranje, ispitivanja, eksploatacija, održavanje i dijagnostičke tehnike za zemaljske i podmorske AC i DC izolacione kablovske sisteme, za primenu u zemlji i ispod morske površine.
    .


Kontakt osobe: 

Predsednik: Biljana Stojanović,

ODS EPS Distribucija, Beograd

e-mail: biljanast@epsdistribucija.rs

Sekretar:

Aleksandra Popovac Damljanović,

ODS EPS Distribucija, Beograd

e-mail: apd@epsdistribucija.rs

 

Društvene mreže

 LinkedIn   Facebook   Twitter   Youtube